Bildiri Gönderim Kuralları

Bildiriler sempozyum web sitesi üzerinden gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Sempozyumda bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.  Bildiri özetinde yer alan yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Sadece kayıt yaptırmış olan yazarların sunumları programa ve özet kitabına dahil edilecektir.  Kongrede aşağıdaki bildiri kategorileri olacaktır.

* Sözel Bildiri
* E-Poster Bildiri

Bildiri sahiplerine "Bildiriniz Sisteme Girilmiştir" şeklinde e-posta otomatik olarak gönderilecektir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir. Bildiri kabul yazısı gönderildikten sonra sunumların geri çekilmesi mümkün değildir. Sunumu kabul edilen ancak sunulmayan sözlü bildiri sahiplerinin, geçerli gerekçelerini belgeleyememeleri halinde bir sonraki kongrede değerlendirme için yollayacakları sunumları kabul edilmeyecektir.

Metin hatasız olarak yazılmalı ve sisteme yüklenmeden önce kontrolü yapılmalıdır. Sisteme yüklenen metinler düzeltme yapılmadan bildiri kitapçığında yer alacaktır. Kongrede sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Bildiri Bölüm Başlıkları

* Amaç , Materyal ve Metot, Bulgular, Sonuç, Referanslar

Bildiri Yazım Kuralları

Bildirinin başlığı çalışmayı yansıtacak en kısa şekilde verilmelidir. Başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. Tüm yazarların tam isimleri (ad ve soyad olarak), bölüm ve kurumları ilgili bölümlere açık şekilde yazılmalıdır. İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Akademik unvan kullanılmamalıdır. Etik konularda sorumluluk yazarlara aittir.

Örnek;
Berk İşbitiren
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, ....... Anabilim Dalı, İzmir

Bildiri tam metninin en fazla 250 kelimeden oluşması gerekmektedir. (Başlık, konuşmacı ve kurum isimleri, tablodaki kelimeler bu sınırlamaya dahildir. 250 kelimeden fazla olan bildirileri sistem otomatik olarak kabul etmeyecektir.)

Sempozyum web sitesindeki online bildiri kısmından gönderme ile ilgili aşamaları dikkatlice okumanızı ve bildiri gönderme ile ilgili sorularınız için noroimmunolojisempozyumu@flaptour.com.tr adresiyle iletişim kurulmasını rica ederiz.

Not: Kongre sürecinde paylaşılan posterler ve sözel sunumlar için de bir değerlendirme yapılarak poster ve sözel sunumlar için ayrı ayrı olmak üzere bildiri ödülleri de verilecektir.

 

 

Kongreye Kalan Süre

 

00Gün
00Saat
00Dakika
00Saniye
Bilimsel Program İçin Tıklayınız
Takvime Ekle