BİLİMSEL PROGRAM

 

12:45-13:00 Açılış
13:00-14:30 I. Oturum: İmmün Sistem ve Merkezi Sinir Sistemi Etkileşimi
Oturum Başkanları: Günnur Deniz, Güneş Esendağlı
13:00-13:30 Doğal İmmünite
Jülide Duymaz Tozkır
13:30-14:00 Adaptif İmmünite
Güneş Esendağlı
14:00-14:30 Tolerans ve Otoimmünite
Umut Can Küçüksezer
14:30-14:40 Kahve Arası
14:40-16:10 II. Oturum: Nöroinflamasyon ve Nörodejenerasyon
Oturum Başkanları: Aslı Tuncer, Atay Vural
14:40-15:10 İmmün Hücrelerin Merkezi Sinir Sistemine Giriş Yolları: Bariyerler ve Gilenfatik Sistem
Tuncay Gündüz
15:10-15:40 Nörodejenerasyonda Glial Hücreler: Dost mu, Düşman mı?
Şermin Genç
15:40-16:10

Nörodejenerasyonda İnflamatuar Mekanizmalar
Atay Vural

16:10-16:30 Kahve Arası
16:30-17:15 Multipl Sklerozda Yaşam Kalitesi - Genveon’un katkıları ile
Oturum Başkanları: Hüsnü Efendi, Aslı Tuncer
  Multipl Sklerozda Yaşam Kalitesi ve Yaşam Biçimi Değişiklikleri
Ayşe Nur Yüceyar
  Multipl Skleroz Hastalarında Türkiye Yoga Çalışması
Ahmet Özşimşek
17:15-18:00 Biraz da Gençler Konuşsun
Oturum Başkanları: Murat Kürtüncü, Barbaros Oral
Beyin Omurilik Sıvısı-Kafatası Kemik İliği Arasındaki Direkt İlişki Bakteriyel Menenjitli Farelerde Kranyal Hematopoezi İndükler
Zeynep Kaya
Demiyelinizan Hastalıkla İlişkili Yeni Bir Antikor: Oligodendrosit Miyelin Glikoprotein Antikoru
Ceyda Nur Altınışık
Myasthenia Gravis’de Otoantikor Üretiminde T Hücre Yardımının Moleküler İncelenmesi
Merve Çebi
18:00-18:20 Kahve Arası
18:20-19:00 Zor Vakalar
Oturum Başkanları: Levent Sinan Bir, Münire Kılıç, Belgin Petek Balcı
  Sedat Şen
Serkan Emekli
19:00-19:30 Ulusal ve Uluslararası Proje İmkanları
Oturum Başkanları: Vuslat Yılmaz, Yasemin Gürsoy Özdemir
  Nafize Selcan Türker
19:30-21:00 Akşam Yemeği
08.00- 09.00 Sözel Sunumlar
Poster Sunumları
  Salon I:
Semra Mungan, Meral Seferoğlu
  Salon II:
Gençer Genç, Yusuf Tamam
  Salon III:
Hatice Mavioğlu, Mehmet Ufuk Aluçlu
  Salon IV:
Güher Saruhan Direskeneli,Tuncay Gündüz
  Poster:
Alev Leventoğlu, Yılmaz İnanç
 
09:00-10:30 III. Session: New Mechanisms of Autoimmunity
Chairs: Münife Neyal, Güher Saruhan Direskeneli
09:00-09:30 Mechanisms of Demyelination and Astrogliopathy
Edgar Meinl
09:30-10:00 The Role of Complement in Autoimmunity
Erdem Tüzün
10:00-10:30 IgG4-Related Autoimmunity Mechanisms
Adam Handel
10:30- 11:00 Kahve Arası
11:00-12:00 IV. Session: New Perspectives in the Immunopathogenesis of Multiple Sclerosis
Chairs: Rana Karabudak, Ayşe Altıntaş
11:00-11:30 Meningeal Inflammation in Multiple Sclerosis
Richard Reynolds
11:30-12:00 EBV and Autoimmunity
Barbara Serafini
12:00-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Long-Term Treatment Management and Clinical Reflections of Cladribine - Merck’in katkıları ile
Oturum Başkanı: Aksel Siva
  Konuşmacı:
Refik Pul
14:15- 14:30 Kahve Arası
14:30-16:00 V. Oturum: Multipl Sklerozun Tanı ve Takibinde Karşılaşılan Zorluklar
Oturum Başkanları: Canan Yücesan, Burcu Altunrende
14:30-15:00 2017 Multipl Skleroz Tanı Kriterleri: Karşılanmamış İhtiyaçlar
Aksel Siva
15:00-15:30 Multipl Skleroz Ayırıcı Tanısında Nadir Hastalıklar
Murat Kürtüncü
15:30-16:00 Özel Durumlar (Gebelik, Laktasyon, Askerlik, Epilepsi)
Cihat Uzunköprü
16:00-16:10 Kahve Arası
16:10-16:40 Biraz da Gençler Konuşsun
Oturum Başkanları: Erdem Tüzün, Haluk Gümüş
Türkiye’deki Pediatrik Başlangıçlı Multipl Skleroz Hastalarının Demografik ve Klinik Özellikleri
Özlem Ethemoğlu
Multipl Sklerozda Venöz Sinüs Çaplarının Diferansiyel Analizi
Abdulkadir Tunç
16:40-17:25 Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığında Güncel Durum - Alexion’un katkıları ile
16:40-16:50 Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Türkiye Epidemiyolojik Verileri
Murat Kürtüncü
16:50-17:15 Nöromiyelitis Optika Spektrum Hastalığı Tedavisinde Güncel Gelişmeler ve Eculizumab Tedavisi
Francesco Sacca
17:15-17:25 Soru & Cevap
17:25-17:45 Kahve Arası
17:45-18:40 Zor Vakalar
Oturum Başkanları: Taşkın Duman, Esra Gürsoy, Erkingül Birday
  İlknur Aydın Cantürk
Gökçen Gözübatık Çelik
Ahmet Kasım Kılıç
19:00 Akşam Yemeği
20:00-22:30 Karaoke Yarışması
Jüri: Gülşen Akman, Nur Yüceyar, Serkan Özakbaş, Serhan Sevim, Rana Karabudak, Recai Türkoğlu
08.00- 09.00 Sözel Sunumlar
Poster Sunumları
  Salon I:
Serpil Bulut, İlksen Çolpak Işıkay
  Salon II:
Muhteşem Gedizlioğlu, Figen Tokuçoğlu
  Salon III:
Hayat Güven, Aslı Tuncer
  Poster:
Dilcan Kotan, Nalan Güneş
 
09:00-10:30 III. Oturum: Multipl Sklerozda Biyobelirteçler ve Progresyon
Oturum Başkanları: Şeref Demirkaya, Gülşen Akman
09:00-09:30 Klinik ve Radyolojik Biyobelirteçler
Serhan Sevim
09:30-10:00 Serolojik Biyobelirteçler
Özgül Ekmekçi
10:00-10:30 Sessiz Progresyon
Serkan Özakbaş
10:30-10:50 Kahve Arası
10:50-12:20 IV. Oturum: MSS’nin Diğer Otoimmün Hastalıkları
Oturum Başkanları: Serkan Özakbaş, Recai Türkoğlu
10:50-11:20 Optiko-Spinal Tutulumun Ayırıcı Tanısı
Uğur Uygunoğlu
11:20-11:50 NMOSH ve MOGAD’da Serolojik ve Radyolojik Biyobelirteçler
Canan Yücesan
11:50-12:20 Otoimmün Ensefalitlere Yaklaşım
Nur Yüceyar
12:20-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 B Hücre Tedavileri İçerisinde Ofatumumabın Yeri - Farmanova’nın katkıları ile
Oturum Başkanları: Aksel Siva, Rana Karabudak
  B Hücre Tedavileri İçerisinde Ofatumumab’ın Yeri ve Ofatumumab Klinik Çalışmalar
Cavit Boz
  Ofatumumab Gerçek Yaşam Deneyimleri ve Metaanaliz Verileri
Serkan Demir
14:15-14:30 Kahve Arası
14:30-16:00 V. Oturum: Multipl Sklerozun Tedavisi
Oturum Başkanları: Aksel Siva, Ömer Faruk Turan
14:30-15:00 İyi Seyirli Multipl Sklerozun Tedavisi
Belgin Koçer
15:00-15:30 Kötü Seyirli Multipl Sklerozun Tedavisi
Hüsnü Efendi
15:30-16:00 Multipl Sklerozda Hastalık Modifiye Edici Tedaviler: Güvenlik Profili
Bilge Piri Çınar, Serkan Demir
16:00-16:20 Kahve Arası
16:20-17:05 Güncel Veriler Işığında Okrelizumab’ın MS Tedavisindeki Yeri - Roche’un katkıları ile
Oturum Başkanı: Aslı Tuncer
  MS Tedavisinde Yüksek Etkili DMT'ler ve Okrelizumab
Uğur Uygunoğlu
  Okrelizumab AAN 2024 Verileri
Cihat Uzunköprü
17:05-18:05 Biraz da Gençler Konuşsun
Oturum Başkanları: Murat Terzi, Nefati Kıylıoğlu
RRMS’de Tekrarlayan Hastalık Aktivitesi: Çok Merkezli RDA-RMS Çalışması
Abdulkadir Tunç
GABA-B Reseptör Ensefaliti Türkiye Deneyiminde Klinik Özellikler ve Prognoz
Gökçen Gözübatık Çelik
Optik Nörit Tanılı Hastalarda Transorbital Ultrasonografi ile Optik Kohorens Tomografi Anjiografi Bulgularının Değerlendirilmesi
Melis Suskun
18:05-18:30 Kahve Arası
18:30-19:20 Zor Vakalar
Oturum Başkanları: Cavit Boz, Aysun Ünal
  Aslı Tuncer
Funda Uysal Tan
Aylin Akçalı
19:20-19:40 Kahve Arası
19:40-19:50 Akılcı İlaç Oturumu
Tahir Kurtuluş Yoldaş
20:00-22:00 Akşam Yemeği
08.30- 09:50 I. Oturum: Birlikte Tartışalım
Oturum Başkanları: Ayşe Sağduyu Kocaman, Yeşim Beckmann
08:30-08:50 B Hücre Tedavileri Seronegatif NMOSH’da da Kullanılabilir
Evet: Mesude Tütüncü, Hayır: Eda Derle Çiftçi
08:50-09:10 MSS Vaskülitlerine Mümkün Olan Her Durumda Biyopsi Yapılmalıdır
Evet: Destan Bünül, Hayır: Cihat Uzunköprü
09:10-09:30 MS Hastalarında Tedavi Kesilebilir
Evet: Mesrure Köseoğlu, Hayır: Bilgin Öztürk
09:30-09:50 Radyolojik İzole Sendromları da Tedavi Edelim
Evet: Melih Tütüncü, Hayır: Bedile İrem Tiftikçioğlu
10:00-10:30 Kahve Arası
10:30-11:30 II. Oturum: Öne Çıkanlar
Oturum Başkanları: Nihal Işık, Nilüfer Kale İçen
10:30-11:00 2023’te Öne Çıkan Temel Nöroimmünoloji Çalışmaları
Ahmet Eken, Vuslat Yılmaz
11:00-11:30 2023’te Öne Çıkan Klinik Nöroimmünoloji Çalışmaları
Mehmet Fatih Yetkin, Özlem Ethemoğlu
11:30-11:45 Kapanış ve Ödül Töreni